Actualidad

SECARTYS, ACCIÓ i la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya llencen la primera edició del Curs Indústria 4.0. Com abordar els reptes de la digitalització empresarial

13 de abril de 2018
Curso

El curs presenta els diferents aspectes necessaris perquè el participant pugui entendre les implicacions de les diferents tecnologies de la Indústria 4.0 en les empreses, en els seus processos i en els seus models de negoci, així com adquirir les competències fonamentals per avançar en la seva implementació.

El curs presenta els diferents aspectes necessaris perquè el participant pugui entendre les implicacions de les diferents tecnologies de la Indústria 4.0 en les empreses, en els seus processos i en els seus models de negoci, així com adquirir les competències fonamentals per avançar en la seva implementació. Al llarg del curs els participants tractaran qüestions relacionades amb:

-El concepte d’Indústria 4.0, tendències i disciplines tecnològiques associades per ajudar a la millora de la competitivitat de l’empresa.

-Eines de suport i mecanismes de diagnosi per reflexionar sobre el punt de partida i prioritats de l’empresa.

-Experiències, casos reals i aplicacions concretes de les diverses tecnologies en base a reptes empresarials concrets a abordar per l’empresa per millorar la seva competitivitat.

-Oferta de capacitats tecnològiques al voltant de la Indústria 4.0 disponibles a Catalunya.

-Mecanismes de suport públics per fomentar la implementació de la Indústria 4.0 en l’empresa, especialment en la PIME.

 

PROGRAMA DEL CURS

 

Perfil dels destinataris

Està dirigit a directius, gerents, comandaments intermedis o tècnics amb responsabilitats sobre unitats de negoci digitals o industrials en empreses amb establiment operatiu a Catalunya que vulguin afrontar i/o liderar el procés de transformació digital en les seves organitzacions.

Metodologia

El curs consta de diversos mòduls, amb una combinació de continguts teòrics i pràctics en sessions presencials amb presentacions de casos reals d’empreses industrials per visualitzar aplicacions concretes.

Competències a assolir

Personals:

 • Coneixement en tecnologies Indústria 4.0 i estat de l’art de les mateixes.
 • Coneixement de casos i aplicacions empresarials reals al voltant de tecnologies Industria 4.0
 • Coneixement de capacitats existents i mecanismes de suport a l’empresa a Catalunya.

De l’empresa:

 • Experimentació de tècniques de diagnosi sobre el grau de maduresa de l’empresa vers la Indústria 4.0.
 • Coneixement sobre el grau d’aplicabilitat de les tecnologies Indústria 4.0 als processos productius i de negoci de l’empresa.
 • Visualització d’exemples d’implementació de solucions Indústria 4.0 per abordar reptes empresarials en la indústria.

 

Ponents (Llistat de ponents)

Impartit per professionals experts en els àmbits tecnològics associats al concepte d’Indústria 4.0 i experiència en la gestió i implementació de solucions en empreses industrials.

Metodologia

El curs combina els coneixements teòrics amb la visió pràctica dels ponents. Aquests tenen responsabilitat directa en la preparació, gestió i implementació de projectes empresarials d’indústria 4.0 i exposaran els temes fent referència a la seva aplicació pràctica.

Es pretén que les sessions siguin molt pràctiques i dinàmiques, pensades per crear interrelació continua entre el professorat amb experiència dins aquest camp i els participants en base a les seves responsabilitats i competències a l’empresa que representen.

Activitats complementàries: en funció de l’edició i el calendari en que es realitzi el curs, els diferents mòduls es podran combinar amb altres activitats complementàries que es considerin d’interès pels participants (com per exemple, visites o tours temàtics a fires de referència en aquesta temàtica a Catalunya on les entitats organitzadores hi col·laborin, o d’altres iniciatives similars).

 

Lloc

Les sessions presencials es duran a terme a les instal·lacions del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya a Barcelona, excepte la darrera sessió (MarketPlace Industry 4.0) que es farà a les oficines d’ACCIÓ aBarcelona.

 

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona

 

Sessió 14: MarketPlace:  ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Passeig de Gràcia, 129  · 08008 Barcelona

 

Durada i calendari

 • La durada del curs és de 5 mòduls (14 sessions presencials de 5 hores cadascuna) – Total: 70 hores.
 • L’horari de les sessions lectives serà dimarts i dijous tarda, de 16.00 a 21.00 hores.
 • Inici: Dijous, 17 de maig de 2018 (Sessió 1)
 • Finalització: Dijous, 28 de juny de 2018  (Sessió 13)
 • La Sessió 14, corresponent al mòdul 5 “MarketPlace”, s’organitzarà durant les setmanes posteriors a la finalització del curs atès que requerirà la cerca de propostes adequades a les necessitats de les empreses participants.

 

Condicions

 • Preu: 1.150€/participant. Preu especial per socis de Secartys, consultar.
 • Inscrits addicionals d’una mateixa empresa: 15% de descompte.
 • Opció de bonificació parcial davant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE
 • Només 20 places.

 

Pots inscriure't al curs a travès del següent enllaç: 

INSCRIPCIONS

 

Per a més informació pots posarte en contacte amb Susana Prieto

sprieto@secartys.org / 93 182 88 12